Un sfert din victimele violenţei în familie sunt bărbaţi

spitalul-floreascaUn sfert din cele peste 6.700 de victime ale violenţei în familie, înregistrate în România de la începutul anului 2007, sunt bărbaţi, potrivit datelor prezentate, miercuri, de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei.

Din datele prezentate, actualizate numai până la sfârşitul trimestrului trei al anului 2007, au fost comise 6.717 de acte de violenţă în familie, care au avut drept consecinţă 103 decese. Dintre victime, 25 la sută sunt bărbaţi, iar 75 la sută femei, majoritatea (56 la sută) din mediul rural, iar restul din oraşe.

Datele au fost prezentate în cadrul unei conferinţe de presă de prezentare a unei campanii de 12 zile, destinată prevenirii a violenţei în familie.

Campania Naţională de Combatere a Violenţei în Familie Împotriva Femeii, din cadrul campaniei Consiliului Europei „Opriţi violenţa domestică împotriva femeilor” se va desfăşura între 28 noiembrie şi 10 decembrie.

spitalul-floreasca

spitalul-floreasca

Un sfert din cele peste 6.700 de victime ale violen?ei în familie, înregistrate în România de la începutul anului 2007, sunt b?rba?i, potrivit datelor prezentate, miercuri, de Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Familiei.

Din datele prezentate, actualizate numai pân? la sfâr?itul trimestrului trei al anului 2007, au fost comise 6.717 de acte de violen?? în familie, care au avut drept consecin?? 103 decese. Dintre victime, 25 la sut? sunt b?rba?i, iar 75 la sut? femei, majoritatea (56 la sut?) din mediul rural, iar restul din ora?e.

Datele au fost prezentate în cadrul unei conferin?e de pres? de prezentare a unei campanii de 12 zile, destinat? prevenirii a violen?ei în familie.

Campania Na?ional? de Combatere a Violen?ei în Familie Împotriva Femeii, din cadrul campaniei Consiliului Europei „Opri?i violen?a domestic? împotriva femeilor” se va desf??ura între 28 noiembrie ?i 10 decembrie.

Campania va include distribuirea, la nivel na?ional, de materiale cu mesaje tematice, mediatizarea, prin intermediul unor spoturi radio ?i TV a mesajelor privind combaterea violen?ei la adresa femeilor.

Biserica Ortodox? Român? ?i cea Catolic?, partenere ale proiectului, vor difuza, la nivel de parohie, mesaje de „pace ?i în?elegere între membrii familiei”.

De asemenea, va fi lansat „Ghidul de interven?ie în cazurile de violen?? în familie”, document care va con?ine m?surile ce trebuie luate, din toate punctele de vedere, în cazul în care o persoan? reclam? c? este victim? a violen?ei în familie.

De?i participan?ii la conferin?? au vorbit numai despre femei ca victime ale violen?ei în familie ?i despre b?rba?i numai ca agresori, pre?edintele Comisiei pentru egalitatea de ?anse între femei ?i b?rba?i din Camera Deputa?ilor, Minodora Cliveti, a men?ionat c? ar dori ca ?i b?rba?ii s? se implice în acest? campanie, lansând o invita?ie în acest sens b?rba?ilor cu func?ii publice interesa?i de proiect.

(Visited 29 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107