În dieta noastr? de zi cu zi zah?rul ocup? un loc important, în condi?iile în care chiar ?i f?r? s? ne d?m seama îl consum?m în cantit??i destul de mari.

  E bine de ?tiut c? în cazul în care facem exces de acest îndulcitor atragem o serie de probleme pornind de la m?rirea num?rului de calorii ce duce la cre?terea în greutate.

  Unii dintre noi ne-am îndreptat aten?ia spre înlocuitorii zah?rului, îndulcitorii artificiali. Dar oare ce sunt ace?tia? Ei bine, îndulcitorii artificiali sunt substan?e chimice care îndulcesc la fel ca ?i zah?rul, doar c? au mai pu?ine calorii.
  Fiind mult mai dulci decât zah?rul, în folosim în cantit??i mai mici pentru acela?i efect. Ei fac parte din dietele de sl?bire sau din regimurile de men?inere a greut??ii corporale.
  Nu trebuie s? omitem faptul c? pân? ?i îndulcitorii artificiali se consum? cu modera?ie.

(Visited 24 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments