Pierderea serviciului și efectele sale

   Mai devreme sau mai târziu mulți dintre noi se confruntă cu pierderea locului de muncă, sau cu iminența unei astfel de situații.
  Din punct de vedere al gradului de stres, pierderea locului de muncă se aseamănă foarte mult cu stresul pe care îl trăim când ne moare o persoană iubită sau când trecem printrun divorț. Din ce în ce mai mulți indivizi realizează că implicările de natură psihologică pot fi la fel de importante ca și problemele financiare care apar. Ai multe emoții, trăiri diverse, furie, disperare, tristețe, frică, foarte multe întrebări fără răspuns.

   Mai devreme sau mai târziu mul?i dintre noi se confrunt? cu pierderea locului de munc?, sau cu iminen?a unei astfel de situa?ii.

  Din punct de vedere al gradului de stres, pierderea locului de munc? se aseam?n? foarte mult cu stresul pe care îl tr?im când ne moare o persoan? iubit? sau când trecem printrun divor?. Din ce în ce mai mul?i indivizi realizeaz? c? implic?rile de natur? psihologic? pot fi la fel de importante ca ?i problemele financiare care apar. Ai multe emo?ii, tr?iri diverse, furie, disperare, triste?e, fric?, foarte multe întreb?ri f?r? r?spuns.

  În acela?i timp noii angaja?i trebuie s? primeasc? cât mai mult suport posibil din partea tuturor prietenilor, fo?ti colegi, apropia?i ?i chiar din partea comunit??ii. Unii simt nevoia de a plânge, de a se desc?rca, sunt frustra?i ?i se afl? într-o situa?ie f?r? ie?ire.
  Femeile sunt mai sensibile decât b?rba?ii ?i tr?iesc mai intens acest stres. A?adar ele sunt cele care simt nevoia de a se desc?rca.

   Persoanele vârstnice mult mai afectate de schimbarea locului de munc?

  De asemenea persoanele în vârst? care cred c? le scad ?ansele de a-?i mai g?si un alt loc de munc? sau cele care nu sunt calificate tr?iesc puternic un sentiment de insecuritate, disperare, team?, nelini?te.
  Aceste persoane sunt dispuse s? fac? orice compromis. Exper?ii recomand? în mod cert persoanelor aflate în aceast? situa?ie s? se concentreze asupra g?sirii unui nou loc de munc?, cl?direa unei noi cariere, cu o atitudine pozitiv?, plin? de optimism ?i de încredere în for?ele proprii.
  Exist? un numar de metode terapeutice la care indivizii pot apela pentru a compensa ?i dep??i componentele fizice, spirituale ?i emo?ionale pe care le implic? un asemene eveniment. Se recomand? p?strarea ra?iunii ?i continuarea unui regim
alimentar echilibrat, odihn? ?i sport.

   Fii optimist!

  Este necesar un grad sporit de vigilen?? odat? cu trecerea timpului pentru a preveni depresiile ce pot ap?rea. Pân? la urm? trebuie totul privit ca pe o perioad? de scurt? durat?, de tranzi?ie, în care treci de la ceva la altceva. Po?i reg?si energia
interioar? de care ai nevoie în religie, în comunitatea spiritual? din care faci parte.
  Nu exist? motive care s? te fac? s? crezi c? e?ti mai slab preg?tit sau c? nu po?i ob?ine acelea?i performan?e. Cu siguran?? exist? un domeniu de activitate în care e?ti excelent.
  Trebuie doar s? cau?i acel lucru.
  Este mult mai bine s? prive?ti lucrurile frumoase pe care le-ai realizat, ceea ce ai l?sat în urma ta, care te reprezint? pe tine dar ?i munca ta.

(Visited 43 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107