Pentru a ob?ine rezultatele pe care le dorim de la o diet? trebuie s? avem în vedere c? indiferent de cum se nume?te cura de sl?bire, are câ?iva pa?i pe care dac? nu îi respect?m nu avem cum s? sl?bim.
  A?a c?, o regul? de aur este aceea s? consum?m alimente f?r? gr?simi, s? ne uit?m de dou? ori înainte de a pune ceva în farfurie.
  Al doilea aspect important este s? opt?m pentru farfurii mari în care s? punem pu?in? mâncare.

  Asta înseamn? c? de la mas? ne ridic?m întotdeauna înainte de a ne s?tura.
  Vom consuma de asemenea legume ?i fructe din bel?ug, uitând de existen?a produselor de patiserie, de fast-food sau de alte bombe calorice.
  Pentru a putea controla de fiecare dat? câte calorii consum?m trebuie s? fim aten?i la ce scrie pe etichet?. Putem în caz contrar risca s? mânc?m mult prea mult ?i totul s? se depun? pe trupul nostru f?r? ca m?car s? sim?im c? neam s?turat.

(Visited 35 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments