obezitateNum?rul celulelor specializate în stocarea lipidelor, adipocitele, definitivat în copil?rie, r?mâne constant pe tot parcursul vie?ii, 10% din aceste celule reînnoindu-se anual, potrivit unui studiu realizat de cercet?torii suedezi, publicat în revista Nature.

O echip? de cercet?tori coordonat? de profesorul Kirsty Spalding, de la Institutul Karolinska din Stockholm, a stabilit c? factorii majori care determin? obezitatea sunt num?rul adipocitelor ?i m?rimea acestora.

Dup? ce au studiat celulele prelevate în urma liposuc?iilor ?i a reconstruc?iilor abdominale, cercet?torii au putut stabili c? dup? încheierea copil?riei num?rul adipocitelor r?mâne constant la adul?i, 10% dintre aceste celule reînnoindu-se anual.

„Num?rul total al celulelor adipoase din organism este stabil, produc?ia de celule noi fiind contrabalansat? de dispari?ia unui num?r egal de celule, care mor”, a subliniat Peter Arner, coautor al studiului.

 

Din acest motiv, o reducere important? a greut??ii corporale la vârsta adult? contribuie doar la sc?derea masei celulelor, pe care noile adipocite ?i-o recâ?tig? rapid.

„Noile celule care fixeaz? gr?simea în timpul ?i dup? reducerea greut??ii au nevoie s? se îmbog??easc? rapid în lipide”, a spus Peter Arner. „Ceea ce explic?, cel pu?in par?ial, de ce este dificil pentru oameni s?-?i men?in? greutatea la care au ajuns dup? o cur? de sl?bire”, a ad?ugat acesta.

Cercet?torii au constatat ?i c? adipocitele încep s? se dezvolte mai devreme la persoanele obeze (în jurul vârstei de 2 ani) decât la persoanele cu greutate normal? (în jurul vârstei de 5 – 6 ani). Cre?terea celulelor este de dou? ori mai rapid? la persoanele obeze, în schimb procesul dureaz? mai pu?in (16 ani ?i jum?tate fa?? de 18 ani ?i jum?tate) la persoanele cu greutate normal?.

Studiul confirm? statisticile care au ap?rut pân? în prezent ?i care sus?in ideea c? majoritatea adul?ilor cu probleme de greutate au suferit de obezitate din copil?rie: numai 10% dintre copiii cu greutate normal? au devenit obezi la maturitate, în timp ce 75% dintre copiii obezi ?i-au men?inut excesul ponderal.

Noile date – num?rul de adipocite definitivat în copil?rie ?i reînnoirea regulat? a acestor celule – ar trebui s? stea la baza determin?rii unor noi obiective în tratarea obezit??ii, spun cercet?torii. Printre acestea se num?r? tratarea obezit??ii din copil?rie, pentru a limita num?rul de adipocite, sau la vârsta adult?, pentru a împiedica înlocuirea celulelor moarte cu celule noi.

(Visited 29 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments