Nașterea prin operație cezariană

  În cazul unei nașteri spontane, bebelușul simte că se schimbă ceva, că el va veni pe lume curând. El simte durerile, bătăile accelerate ale inimii mamei și felul în care se petrece travaliul.

  În concluzie, bebelușul știe instinctiv că trebuie să-și schimbe domiciliul. Nu la fel se prezintă situația în caz de cezariană bebelușul stă în uterul matern și nu bănuiește nimic, până când brusc se deschide acoperișul și două mâini mari, purtând mănuși,îl apucă și îl smulg din corpul matern familiar.

  Din această clipă, dintr-o dată se face lumină și este mult zgomot, este mai frig și nu-i atât de strâmt caînainte.
  Bebelușii aduși pe lume prin cezariană trăiesc nașterea în mod diferit.
  Există studii științifice, care susțin că mulți copii născuți prin cezariană suferă un micșoc la naștere, deoarece ei nu sunt pregătiți și nu realizează că au venit pe această lume.

  În cazul unei na?teri spontane, bebelu?ul simte c? se schimb? ceva, c? el va veni pe lume curând. El simte durerile, b?t?ile accelerate ale inimii mamei ?i felul în care se petrece travaliul.

  În concluzie, bebelu?ul ?tie instinctiv c? trebuie s?-?i schimbe domiciliul. Nu la fel se prezint? situa?ia în caz de cezarian? bebelu?ul st? în uterul matern ?i nu b?nuie?te nimic, pân? când brusc se deschide acoperi?ul ?i dou? mâini mari, purtând m?nu?i,îl apuc? ?i îl smulg din corpul matern familiar.

  Din aceast? clip?, dintr-o dat? se face lumin? ?i este mult zgomot, este mai frig ?i nu-i atât de strâmt caînainte.
  Bebelu?ii adu?i pe lume prin cezarian? tr?iesc na?terea în mod diferit.
  Exist? studii ?tiin?ifice, care sus?in c? mul?i copii n?scu?i prin cezarian? sufer? un mic?oc la na?tere, deoarece ei nu sunt preg?ti?i ?i nu realizeaz? c? au venit pe aceast? lume.

   Când se impune acest tip de interven?ie chirurgical?

  Opera?ia de cezarian? este programat? atunci când nu se poate na?te pe cale natural?. Medicul poate s? decid? cezarianaîn ultimul moment, dac? î?i d? seama c? na?terea pe cale natural? nu se poate realiza sau exist? o suferin?? fetal?.
  Indica?ii speciale pentru efectuarea opera?iei de cezarian?:

  – în cursul travaliului, capul copilului se dovede?te a fi prea voluminos pentru bazinul mamei (incompatibilitate feto-pelvin?),
 – placenta astup? colul uterin?iîl împiedic? pe bebelu? s? coboare în bazin (placenta praevia),
 – copilul se prezint? în pozi?ie transversal? sau pelvian?,
 – uterul matern are cicatrice, care ar putea s? se rup?în timpul contrac?iilor,
 – mama are puseuri de herpes genital la sfâr?itul sarcinii
 – face o recidiv?în momentul na?terii, ca urmare a unei boli cardiace sau a hipertensiunii

   Anestezie total? sau peridural??

  Dac? cezariana este programat? de mai multe s?pt?mâni, mama poate s?-i spun? anestezistului ce prefer?, dar medicul ?ine cont ?i de eventualele contraindica?ii.

  Dac?, dimpotriv?, cezariana se impune în timpul na?terii, alegerea anesteziei nu-i apar?ine mamei. În caz de urgen??, anestezia general? este cea care se practic?. Sub peridural? (epidural?), mama r?mâne mereu con?tient?.
  Convalescen?a unei femei care a n?scut prin cezarian? este mai lung? decât a uneia care a n?scut pe cale natural?. Timp de 4, 5 zile ea va sim?i dureri. Inc? din a doua zi, este indicat ca mama s? se ridice din pat.
  Dup? cezarian?, m?mica nu trebuie s? m?nânce timp de 3 zile (doar lichide), s? evite s? ridice greut??i.
  ?inând cont de caracteristicile ?i implica?iile pre-operatorii, operatorii ?i post-operatorii ale na?terii prin cezarian?, sunt de p?rere c? aceasta ar trebui privit? de gravide drept o solu?ie în cazurile în care na?terea nu se poate realiza pe cale natural?. În niciun caz opera?ia de cezarian? nu ar trebui preferat? na?terii naturale din alte considerente.

(Visited 65 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.