Migraţia de muncă a părinţilor influenţează personalitatea copiilor

  În ultimii ani, în societate s-au acumulat o mulţime de probleme ce ţin de sănătatea fizică şi morală a familiei, de condiţiile social-economice şi ecologice dezastruoase în care ea funcţionează.

 

În ultimii ani, în societate s-au acumulat o mul?ime de probleme ce ?in de s?n?tatea fizic? ?i moral? a familiei, de condi?iile social-economice ?i ecologice dezastruoase în care ea func?ioneaz?.

  Fenomenul migra?iei, una dintre marele drame ale timpurilor moderne, este favorizat de posibilit??i mari de transport, de circula?ia informa?iilor, de tensiunile sociale ?i situa?iile economice precare.

  Dar migra?ia afecteaz? în primul rând, familia, schimbându-i atât structura, cât ?i func?ionalitatea.
  Speciali?tii trag semnale de alarm? privind riscurile pe care le prezint? acest tip de familie pentru copil.

  Dac? în cazul unei familii cu ambii p?rin?i exist? o distribuire a responsabilit??ii, rolurile parentale exercitîndu-se în direc?ie complementar? ?i compensatorie, în cazul familiei conduse numai de un p?rinte tensiunea ?i încordarea în adoptarea rolului parental cresc, întrucît obliga?iile ce revin ambilor p?rin?i trec în sarcina unuia.

  Situa?ia este ?i mai grav? atunci când toate aceste responsabilit??i cad pe umerii copiilor sau ai bunicilor, rudelor etc.

   Schimb?ri comportamentale

  Dac? în familiile în care un p?rinte pleac? la munc? în str?in?tate veniturile cresc, atunci apar probleme în rela?iile dintre so?i ?i în cele cu copiii.
  Via?a de familist la distan?? poate duce u?or la destr?marea cuplurilor, la pierderea controlului asupra copiilor l?sa?i în seama rudelor.
  Studiile arat? c? în ceea ce prive?te rela?ionarea cu copiii, în cazul mamelor care îi educ? singure în urma migra?iei so?ilor, apar serioase schimb?ri comportamentale. Mama, în special dac? are mai mul?i copii, poate manifesta tendin?a de a abdica
de la rolul ei de p?rinte, devenind un fel de partener al celui mai mare dintre copii ?i, pe de alt? parte, de a pretinde copiilor s? fie mult mai maturi decît sunt ei în realitate.
  Preadolescen?ii din familii complete apreciaz? situa?ia familial? drept favorabil? pe când cei din familii temporar dezintegrate denot? un grad sporit de anxietate, resimt acut conflictele, situa?iile de ostilitate din interiorul familiei.

  Absen?a unuia sau a ambilor p?rin?i în cazul migra?iei las? o amprent? negativ? asupra dezvolt?rii personalit??ii preadolescen?ilor, în special asupra sferei afective a acestora, le deterioreaz? imaginea de sine, le schimb? atitudinea fat? de membrii familiei ?i fa?? de familie, în general.

(Visited 62 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107