Meserii de viitor și vânătoarea de specialiști

        muncitori-vanatoarea-locurilor-de-muncaAu trecut de mult vremurile în care principalele surse de venituri erau obținute din munca în agriculturã, minerit, construcții, exploatarea brutã a lemnului… Toate acestea presupuneau un mare volum de efort fizic, iar unele se desfãșurau în condiții grele, neigienice sau periculoase. De aceea, erau prestate de nevoie, nu de plãcere.
      Datoritã dezvoltãrii în progresie exponențialã a economiei mondiale, în ultimele decenii, piața locurilor de muncã a evoluat, și-a diversificat posibilitãțile, iar în prezent apar numeroase oferte în cele mai felurite domenii.

muncitori-vanatoarea-locurilor-de-munca

        muncitori-vanatoarea-locurilor-de-munca

Au trecut de mult vremurile în care principalele surse de venituri erau ob?inute din munca în agriculturã, minerit, construc?ii, exploatarea brutã a lemnului… Toate acestea presupuneau un mare volum de efort fizic, iar unele se desfã?urau în condi?ii grele, neigienice sau periculoase. De aceea, erau prestate de nevoie, nu de plãcere.
      Datoritã dezvoltãrii în progresie exponen?ialã a economiei mondiale, în ultimele decenii, pia?a locurilor de muncã a evoluat, ?i-a diversificat posibilitã?ile, iar în prezent apar numeroase oferte în cele mai felurite domenii.

Schimbãri rapide pe pia?a muncii

       Prefacerile rapide din domeniul economic se rãsfrâng însã ?i asupra meseriilor, determinând o mare mobilitate a acestora. Astfel, în jurul anului 2000 a fost o perioadã în care medicina ?i dreptul erau printre cele mai cãutate domenii. Sunt meserii frumoase care necesitã aten?ie ?i comunicare foarte bunã. În prezent însã acestea au început sã-?i piardã o mare parte din aspiran?i deoarece sunt foarte solicitante iar beneficiile nu se ridicã la înãl?imea a?teptãrilor. De asemenea, nici învã?ãmântul nu mai repre zintã un domeniu
la „modã”.  Activitatea profesorilor presupune multã rãbdare, multe cuno?tinte iar veniturile bãne?ti sunt foarte mici.

Meserii cãutate

        Ce  facultate sau ?coalã de meserii sã urmez pentru ca dupã absolvire sã ob?in un loc de muncã bine plãtit? Aceasta este întrebarea pe care ?i-o pun majoritatea elevilor afla?i în anii terminali. Un studiu al Ministerului Muncii cu privire la meseriile care vor avea cea mai mare cãutare în anii urmãtorii se dovede?te a fi un adevãrat ghid pentru elevii care vor sã î?i aleagã o institu?ie de învã?ãmânt, dar ?i pentru persoanele care vor sã ob?inã o calificare care sã le aducã câ?tiguri mai mari.
        În prezent, absolven?ii se orienteazã în special spre domenii care presupun munca la birou. Pare un job care î?i poate asigura atât un confort fizic cât ?i psihic. Probabil nu este la fel de solicitant ca un job care te expune fizic, dar asta nu înseamnã ca nu are ?i o mul?ime de pãr?i care cer sacrificii.
        Potrivit studiului amintit, în urmãtorii cinci ani, pia?a for?ei de muncã de la nivel na?ional va fi cel mai probabil favorabilã persoanelor cu un nivel de studii ridicat. Acela?i studiu  estimeazã cã va cre?te numãrul me?te?ugarilor, al lucrãtorilor califica?i în meserii de tip artizanal, de reglare ?i între?inere a ma?inilor, în servicii ?i în administra?ie, dar ?i al speciali?tilor cu ocupa?ii intelectuale.

(Visited 54 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107