Legătura dintre tată și fiu trebuie să se bazeze pe comunicare

      legatura-tata-fiuCopiii sunt influențați de comportamentul părinților.  Fiul  urmează exemplul tată lui și sfaturile acestuia sunt lecții de viață pentru el.
   Încă din momentul nașterii, tatăl se simte mândru de fiul său și își canalizează întreaga atenție și iubire asupra lui. A-l ține în  brațe pentru prima oară este un moment emoționant și marchează o nouă schimbare în existența unei familii.

 

legatura-tata-fiu

      legatura-tata-fiu

Copiii sunt influen?a?i de comportamentul p?rin?ilor.  Fiul  urmeaz? exemplul tat? lui ?i sfaturile acestuia sunt lec?ii de via?? pentru el.
   Înc? din momentul na?terii, tat?l se simte mândru de fiul s?u ?i î?i canalizeaz? întreaga aten?ie ?i iubire asupra lui. A-l ?ine în  bra?e pentru prima oar? este un moment emo?ionant ?i marcheaz? o nou? schimbare în existen?a unei familii.

 

    Este minunat atunci când copiii au posibilitatea s?-?i cunoasc? bunicii. De cele mai multe ori, ei afl? prin intermediul acestora experien?ele prin care au trecut p?rin?ii când erau mici. În  acest mod, pot afla tr?s?turile pe care le mo?tenesc sau caracteristicile determinante ale  familiei. ?i bunicii influen?eaz? educa?ia copilului. Ei au mai mult? experien?? de via?? ?i uneori sunt mai toleran?i în  ceea ce prive?te comportamentul nepo?ilor.
   De?i b?ie?ii sunt educa?i de c?tre ta?ii lor, ace?tia simt influen?a mamei. Nu de pu?ine ori ei se dest?inuie mamei atunci când au o problem?. Fiecare familie tinde s? p?streze anumite obiceiuri care sunt transmise din genera?ie în  genera?ie. Uneori tat?l ofer? fiului s?u un obiect care s? fie transmis, acesta la rândul lui copiilor lui, ?i care, acest obiect poate simboliza credin?a ?i valorile familiei.
   Influen?a parental? pe care o resimte copilul este decisiv? în  procesul de cre?tere ?i dezvoltare a psihologiei sale. Un copil r?mas f?r? tat? la o vârst? fraged? se caracterizeaz? printr-o sensibilitate exacerbat?. Este u?or de r?nit ?i mo?tene?te o mare parte din tr?s?turile mamei sale. La maturitate, dac? ace?tia î?i înteme-iaz? o familie, atunci se va sim?i responsabil s? acorde cât mai mult? aten?ie copilului s?u.
  Copiii au nevoie de cât mai mult? comunicare ?i simt nevoia s? se dest?inuie. Ei cer sfatul p?rin?ilor atunci când simt c? pot fi în?ele?i ?i sprijini?i. Leg?tura tat?-fiu trebuie s? aib? la baz? sinceritatea ?i dorin?a de comunicare.
    Planificarea împreun? a unor ac-tivit??i este cea mai bun? metod? de apropiere. În  acest mod, p?rintele poate s? descopere pasiunile fiului ?i s?-l sf?tuiasc? în  problemele care îl nelini?tesc. Povestirea experien?elor este o modalitate de a împ?rti ?i sentimentele ?i de a în?elege perspectiva fiului asupra diferitelor aspecte ale vie?ii. Reuniunile de familie sunt momente care trebuie pre?uite cu adev?rat.  Dorin?a de apreciere, nevoia de afec?iune ?i recunoa?terea familiei ca uniune izvor?sc din pasiunea copilului de a descoperi lumea în  care tr?ie?te. La o vârst? fraged?, lumea lui este familia.
   Tat?l este bine s? fac? tot posibilul ca fiul lui s? fie mândru. Orice tân?r urmeaz?  exemplul p?rintelui s?u ?i de aceea educa?ia poart? amprentele familiei sale. Pân? în  jurul vârstei de ?apte ani, tinerii î?i idolatrizeaz? tat?l. La adolescen??, tat?l se transform? într-un prieten.  La maturitate, fiii con?tientizeaz? tr?s?turile dobândite din educa?ie ?i simt nevoia s? transmit? copiilor înv???turile dobândite.

(Visited 30 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107