Învățarea de limbi străine orientale, o investiție sigură

invata-chinezaCriza economică ne-a dat de furcă la toți, dar ne-a oferit și câteva lecții extrem de importante, atât agenților economici, cât și angajaților.

Cu toții am avut, și cei mai mulți dintre noi mai avem și acum de suferit, dar în toți acești ani am putut remarca propriile noastre lacune.  „Dacă aș putea produce și altceva, nu aveam atâtea probleme”- „Vecinul meu s-a reprofilat pe … , el nici nu a simțit criza”-  „Dacă aveam încă o meserie, îmi găseam cu mult mai ușor de lucru”. Astfel de afirmații auzim de la majoritatea celor care se confruntă cu neajunsuri.

invata-chineza

invata-chineza

Criza economic? ne-a dat de furc? la to?i, dar ne-a oferit ?i câteva lec?ii extrem de importante, atât agen?ilor economici, cât ?i angaja?ilor.

Cu to?ii am avut, ?i cei mai mul?i dintre noi mai avem ?i acum de suferit, dar în to?i ace?ti ani am putut remarca propriile noastre lacune.  „Dac? a? putea produce ?i altceva, nu aveam atâtea probleme”- „Vecinul meu s-a reprofilat pe … , el nici nu a sim?it criza”-  „Dac? aveam înc? o meserie, îmi g?seam cu mult mai u?or de lucru”. Astfel de afirma?ii auzim de la majoritatea celor care se confrunt? cu neajunsuri.

   Dar cu to?ii ne întreb?m, oare cu ce s? începem. Sub ochii no?tri s-a dovedit ?i de data aceasta, c? cei care cunosc limbi str?ine se descurc? cu mult mai u?or. La ora actual?, pentru a ob?ine un job, este aproape indispensabil? cunoa?terea limbii engleze, iar dac? cel care caut?  un loc de munc?, prin cunoa?terea unor limbi str?ine va beneficia de avantaj, chiar dac?, poate, niciodat? nu se va folosi de aceste cuno?tin?e, angajatorul are  garan?ia comunic?rii cu eventualii parteneri str?ini ?i în limba respectiv?. Pe vremea comunismului, limba str?in? aproape obligatorie de cunoscut a fost limba rus?, la fel ca ?i engleza la ora actual?. Celelalte limbi str?ine de circula?ie interna?ional?  constituiau mereu un avantaj, deoarece ?i în acest domeniu, cererea este dictat? de pia?a economic?.

Înv??a?i limba chinez?
   Dup? cum se poate observa, limba rus? începe s? reînvie, dar genera?iile care au înv??at-o cândva la ?coal?, ori au început s? o uite, ori mul?i dintre ei nu se mai afl? în câmpul muncii. Iar Rusia are un cuvânt de spus pe pia?a energetic?, ceea ce-i  asigur? o ascensiune economic?.
   Într-o situa?ie similar? de progres, sau poate chiar mai bun? se afl? ?i  China, unde prosperitatea economic? nu se datoreaz? unui anumit produs, ci unei importante resurse de for?? de munc? ieftin?. Indicatorii arat? c? la ora actual? China se apropie cu pa?i mari spre partea superioar? a piramidei economice mondiale. Conform prognozelor speciali?tilor, în câ?iva ani se va afla printre cele mai mari puteri economice de pe mapamond, deci cine va avea posibilitatea de a comunica în mod direct cu investitori, produc?tori, sau chiar beneficiari din aceast? ?ar?, va avea doar de câ?tigat. Situa?ia este comparabil? ?i cu Japonia, care îns? se concentreaz? mai mult pe produc?ia pentru bun?starea intern?, sau cu alte ??ri din Orientul Extrem, sau chiar din Orientul Mijlociu. În concluzie, înv??area limbii chineze, sau a oric?rei limbi orientale, este o investi?ie rentabil? pentru viitor. Nu necesit? sume importante, doar un pic de timp ?i mult? ambi?ie, dar peste câ?iva ani  poate aduce beneficii importante.

(Visited 32 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107