Învață să comunici eficient cu adolescentul tău

      adolescenti-parintiAdolescența este o etapă în dezvoltarea omului care are caracteristici speciale și cerințe proprii. Adolescenții stabilesc noi relații cu semenii de ambele sexe, își organizează și își consolidează o independență emoțională față de părinți și alți adulți.

     Se dezvoltă intelectual și își alcătuiesc un sistem de valori sociale. Sunt încăutarea personalității lor, a identității lor, sunt nerăbdători să-și cucerească locul lor în lume.

 

adolescenti-parinti

      adolescenti-parinti

Adolescen?a este o etap? în dezvoltarea omului care are caracteristici speciale ?i cerin?e proprii. Adolescen?ii stabilesc noi rela?ii cu semenii de ambele sexe, î?i organizeaz? ?i î?i consolideaz? o independen?? emo?ional? fa?? de p?rin?i ?i al?i adul?i.

     Se dezvolt? intelectual ?i î?i alc?tuiesc un sistem de valori sociale. Sunt înc?utarea personalit??ii lor, a identit??ii lor, sunt ner?bd?tori s?-?i cucereasc? locul lor în lume.

 

    Tocmai datorit? acestor situa?ii cu care se confrunt?, este foarte important ca ei s? ?tie c? în orice problem? pot apela la p?rin?i. Pentru aceasta, v? prezint încontinuare câteva sugestii, care odat? puse în practic? pot duce la stimularea comunic?rii cu adolescen?ii.
     Împ?rt??i?i-i experien?ele dumneavoastr? ca p?rin?i. când vorbi?i cu copilul dumneavoastr? despre o problem? cu care se confrunt?, încerca?i s? face?i o leg?tur?  între problema lui ?i ceea ce vi s-a întâmplat dvs în trecut. Va aprecia acest lucru ?i va realiza c? nu este singurul care a trecut prin aceasta.
     Face?i-v? timp s? discuta?i cu el. V? pute?i a?eza al?turi de el ?i prietenii lui, îns?  ave?i grij? s? nu face?i acest lucru într-un mod în care s?-i deranjeze, ci fiind prieteno?i ?i ar?tându- le c? sunte?i interesa?i de activit??ile,preocup?rile ?i opiniile lor. În acest mod le ve?i câ?tiga încrederea.
     Atunci când a?i gre?it, recunoa?te?i. Este foarte important s? recunoa?te?i atunci când gre?i?i ?i s? v? cere?i scuze pentru ceea ce a?i spus sau ceea ce a?i f?cut. Prin acest lucru, copilul înva?? c? din când în când to?i gre?im. Ar?ta?i-i de câte ori ave?i ocazia c? îl iubi?i. Nu uita?i s? spune?i copilului dvs c? îl iubi?i, cu toate c? el se poart? ca ?i cum nu i-ar p?sa.        
    Invita?i-l la o plimbare cu ma?ina.Când sunte?i în ma?in? este mult mai u?or s? comunica?i cu copilul. Dac? v? ar?ta?i un pic indiferen?i ?i-l l?sati pe el s? înceap? discu?ia, va vorbi mult mai deschis. Îns? trebuie s?-i respecta?i p?rerile ?i s?-l l?sa?i s? stea singur, mai ales în momentele în care v? îndep?rteaz?.  Astfel va reveni pu?in mai târziu s? vorbeasc? cu dvs despre asta. Vorbi?i pe rând. Aceast? metod? va îndep?rta momentele în care ?ipa?i unul la cel?lalt. Dac? vorbe?te el acum, dumneavoastr? trebuie s?-l asculta?i ?i s? îi respecta?i opinia, iar când este rândul dvs, el va trebui s? v? asculte ?i s? v? respecte opinia.
     Dumneavoastr? ca p?rin?i este bine s? fi?i con?tien?i c? sunte?i principalii responsabili de formarea propriilor copii ca personalit??i distincte, pentru c? rolul dvs este determinant comparativ cu celelalte instan?e de socializare-?coala, grupul de prieteni,mass-media.

(Visited 32 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107