Influența televizorului asupra copiilor

      copii-si-televizorulStudiile recente au relevat faptul că în prezent copiii petrec aproximativ 3-4 ore pe zi în fața televizorului, majoritatea programelor urmărite conținând scene de violență.
      Impactul televiziunii asupra copiilor este major. Toate studiile referitoare la efectele televizorului, fie că se referă la copii fie că se referă la adulți, arată că vizionarea televizorului pe termen scurt creează o atitudine mentală pasivă, scăderea perseverenței și a voinței, iar pe termen lung diminuează capacitatea de implicare în propria existență, pasivitate în planificarea și organizarea acțiunilor, poate să submineze inițiativa personală.

copii-si-televizorul

      copii-si-televizorul

Studiile recente au relevat faptul c? în prezent copiii petrec aproximativ 3-4 ore pe zi în fa?a televizorului, majoritatea programelor urm?rite con?inând scene de violen??.
      Impactul televiziunii asupra copiilor este major. Toate studiile referitoare la efectele televizorului, fie c? se refer? la copii fie c? se refer? la adul?i, arat? c? vizionarea televizorului pe termen scurt creeaz? o atitudine mental? pasiv?, sc?derea perseveren?ei ?i a voin?ei, iar pe termen lung diminueaz? capacitatea de implicare în propria existen??, pasivitate în planificarea ?i organizarea ac?iunilor, poate s? submineze ini?iativa personal?.

 

     Un alt efect al privitului îndelungat la televizor se r?sfrânge asupra limbajului copiilor. S-a constatat c? acei copii care se uit? mult la televizor vorbesc ?i se exprim? mai greu, întâmpin? dificult??i în comunicare, le sl?be?te capacitatea de a asculta ?i de a urm?ri un material oral, favorizea- z? apari?ia ticurilor verbale, mai târziu apar probleme în st?pânirea ?i întrebuin?area limbii în procesul de comunicare.
    Când se uit? la televizor, copilul nu este provocat s?-?i pun?  întreb?ri, s? se implice în conversa?ie, iar cei mici au nevoie de adresare personal?, de dialog. În fa?a televizorului, copiii nu-?i pun întreb?ri, nu caut? solu?ii, nu vorbesc, ei fiind absorbi?i de fluxul de imagini ?i sunete.
    Concluziile cercet?rilor efectuate pe aceast? tem? sunt urm?toarele:
1. Copiii cu vârsta sub 2 ani nu ar trebui l?sa?i s? se uite la televizor deloc. În loc de aceasta, p?ri?ii ar trebui s? se joace cu ei deoarece la aceast? vârst? copilul are o nevoie major? de interac?iune social?, care dac? nu e satisf?cut? va opri cre?terea s?n?toas? a creierului ?i va împiedica astfel dezvoltarea inteligen?ei.
2. Copiii care au peste 2 ani ar trebui s? fie strict limita?i la maximum 2 ore pe zi, pe baza unui orar. Nu ar trebui s? existe aparate TV de nici un fel în camerele în care dorm copii, camere care ar trebui s? fie ca un sanctuar, un loc în care copiii pot s? reflecteze la ceea ce s-a întâmplat  în acea zi.
    Un mare psiholog contemporan spunea, referindu-se la mica copil?rie c? „este perioada   cea mai intens? de socializare, pe-rioad? în care omul  are  cele mai multe de înv??at ?i în acela?i timp perioada în care înva?? cel mai   eficient pentru c? o face cu o rapiditate ?i u?urin?a pe care nu le va mai întâlni în tot restul vie?ii”.

Ce pot face p?rin?ii
1. S? citeasc? copiilor pove?ti. Acei copii care ascultÄ? pove?ti în perioada copil?riei mici vor fi mai buni la ?coal? deoarece acestea le-au stimulat gândirea ?i imagina?ia, pe când televizorul frâneaz? dezvoltarea gândirii, a imagina?iei. Pove?tile îi ajut? s? caute sensul dincolo de lucruri, le dezvolt? intui?ia, perceperea lumii dincolo de aparen??. Ele sunt purt?toare de în?elesuri, de mesaje educative, ele permit comunicarea ?i dialogul.
2. P?rin?ii pot s? selecteze programele ?i emisiunile la care se uit? copiii, de asemenea pot s? stabileasc? un orar fix la care ace?tia s? aib? voie s? se uite la televizor.
3. P?rin?ii pot s? g?seasc? alte modalit??i de petrecere a timpului liber, practicarea unor sporturi pentru copii care au mult? energie, apropierea lor de lumea c?r?ilor, a pove?tilor care s? scoat? la lumin? binele, adev?rul ?i frumuse?ea moral? a eroilor din poveste.
4. P?rin?ii pot s? implice copiii în treburile casnice. Pe lâng? faptul c? le distrage aten?ia de la televizor,implicarea copiilor în treburile casnice are ca efect pe termen lung responsabilizarea copiilor, le dezvolt? stima de sine, cooperarea.

(Visited 30 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107