În următorii 5-6 ani efectele radiației solare vor cunoaște un nou maxim

radiatii1În ultima vreme tot mai multe voci ale specialiștilor aduc în atenția autorităților, implicit a populației, o serie de aspecte ce privesc unele schimbări climatice, dar și influențele pe care le au o serie de radiații asupra organismelor vii (plante, animale și oameni). Radiațiile solare sunt tot mai intense. În această vară din cadrul ciclului solar de 11 ani, intensitatea radiației solare ajunsă pe pământ este în plină creștere.

radiatii1

radiatii1

În ultima vreme tot mai multe voci ale speciali?tilor aduc în aten?ia autorit??ilor, implicit a popula?iei, o serie de aspecte ce privesc unele schimb?ri climatice, dar ?i influen?ele pe care le au o serie de radia?ii asupra organismelor vii (plante, animale ?i oameni). Radia?iile solare sunt tot mai intense. În aceast? var? din cadrul ciclului solar de 11 ani, intensitatea radia?iei solare ajuns? pe p?mânt este în plin? cre?tere.

   Dup? cum se ?tie, urm?torii 5-6 ani vor fi cei în care efectele acestei radia?ii vor cunoa?te un nou maxim, considerat de speciali?ti a avea un impact extrem de negativ asupra climei terestre, implicit asupra organismelor vegetale
?i nu numai. Spectrul de factori invazivi adu?i de c?tre aceste radia?ii contribuie la diversificarea lumii vegetale prin efectele ce le au asupra mediului. Pentru a putea asigura în primul rând hr?nirea popula?iei umane în cre?tere numeric? se impune realizarea cât mai urgent? a unor forme superintensive de plante, cu rezisten?? m?rit? la stres general.  De?i poten?ialul soiurilor ?i hibrizilor afla?i actualmente în cultur?  este destul de ridicat, cu ajutorul cuno?tin?elor de ultim? or? acumulate în domeniile radiobiologiei vegetale, a geneticii, citogeneticii, fiziologiei, biochimiei ?i altor ?tiin?e, nivelurile de produc?ie ar putea fi men?inute ?i chiar dep??ite în viitoarele condi?ii climatice.

Sunt necesare noi tipuri de plante mai productive ?i rezistente
   radiatii2La ora actual? realizarea unor astfel de forme superintensive de plante se face prin exercitarea de presiuni selective, ce vizeaz? modificarea substan?ial? a particularit??ilor morfologice, fiziologice, biochimice, ecologice, citologice ale celor existente,pe acest fond rezultând noi tipuri de plante. Datorit?  bog??iei mai mari a bazei genetice a plantelor din flora spontan? ?i a celor primitive, în compara?ie cu formele moderne, ce de?in o baz? genetic? mai îngust? posibilit??ile mai mari de adaptare le vor avantaja pe cele din prima categorie. Rezisten?a la radia?ii a plantelor este diferit?. Cele mai sensibile din acest  punct de vedere sufer? mai u?or muta?ii. Modific?rile de mediu ce se întrev?d, impun ca în activitatea practic? de zi cu zi, s? se valorifice la maximum toate cuno?tin?ele de care se dispune pentru contracararea efectelor radia?iilor asupra mediului nostru de trai.

Oamenii trebuie s? respecte norme stricte de protec?ie împotriva radia?iilor solare
   În acest sens, la îndemâna oric?rui cet??ean stau unele mijloace simple de protec?ie  cum ar fi: evitarea pe cât posibil a expunerii la radia?ii, în special a copiilor, dar ?i a animalelor domestice; plantarea perdelelor vegetale de protec?ie de-a lungul c?ilor de comunica?ie, a terenurilor de joac? pentru copii, etc. Se recomand? specii rezistente, flexibile ?i cu cre?tere rapid?; acoperirea cur?ilor, a ferestrelor cu expunere sudic?, a teraselor, balcoanelor etc., cu spaliere pentru dirijarea unor plante perene, cu cre?tere rapid?, suprafa?? foliar? mare ?i o bun? rezisten?? la vânt, (de exemplu vi?a de vie); forarea ?i extragerea apei potabile din pu?uri de mare adâncime, evitarea consumului apei stocate în bazine deschise sau castele de ap? expuse insola?iilor; la nevoie tratarea apei din fântânile rurale cu zeoli?i,  pentru absorbirea de c?tre ace?tia a azotului amoniacal ?i a azotului nitric provenit din apa freatic?. De asemenea zeoli?ii pot fi folosi?i pentru dezintoxicarea organismului, purificarea atmosferei din locuin?e ?i ad?posturi pentru animale, de mirosuri ?i anionii din aer ?i a celor produ?i de radia?iile tuburilor  cinescop ale televizoarelor, PC-urilor, ori a cuptoarelor cu microunde.
    Apa fiart?, dar nefiltrat? presupus? „steril?” (poate) con?ine cadavrele microorganismelor af?ate ini?ial în aceasta, fiind practic o „sup? de microorganisme”,  unele  doar par?ial inactivate.  Alt? m?sur? de protec?ie a caselor ar fi ecranarea acoperi?urilor mansardelor locuite cu plase metalice cu ochiuri cât mai dese sau folii metalice legate în mai multe puncte la o împ?mântare real?. Se recomand? evitarea  consumului alimentelor iradiate cu radia?ii cu lungimi de und? milimetrice.

(Visited 40 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107