aventura_de_o_noapteTocmai l-ai cunoscut pe “Valentin” si î?i pui o mul?ime de Întreb?ri: o fi el alesul? sau o s?-l ui?i ca pe ceilal?i? ?i dac? e el? ?i dac? totu?i nu? Po?i s? te macini zile sau chiar s?pt?mîni întregi, sau s? faci pur ?i simplu testul nostru.
1. Te gânde?ti la el…
a. zi ?i noapte

b. ori de câte ori încerci s? te gânde?ti la altceva

c. când e?ti singur?

d. când te sun?
2. În compara?ie cu ex-ul, el este…

b. mult mai tandru

c. mai seduc?tor

a. mai atr?g?tor

d. mai ?ters
3. Cum ?i-ai dori s? fie el…
b. mai masculin

a. mai atent

d. mai sigur pe el

c. mai rafinat
4. Ai vrea s? petreci cu el…

c. o zi

b. o noapte

a. o s?pt?mân? de vis

d. o or?, dou?
5. E?ti la film ?i trebuie s?-?i închizi mobilul
b. verifici din 5 în 5 minute dac? a sunat sau a dat sms

a. îl la?i pe vibra?ii ?i te a?ezi pe margine s? po?i ie?i dac? sun?

c. e?ti curioas?, îns? nu te ui?i dac? a sunat

d. poate s? sune ?i dup?
6. Ce ?i se spune cel mai des în ultima vreme?
b. visezi cu ochii deschi?i

a. m?i, tu te-ai îndr?gostit

d. nimic special

c. cine e fericitul?
7. Când te gânde?ti la el…
b. sim?i un stol de fluturi în stomac

a. î?i apare un zâmbet larg pe fa??

c. ti se schimb? dispozi?ia

d. te gânde?ti ?i atât
8. Ai vrea s?-i poveste?ti…
a. toat? via?a ta

c. ce ai f?cut azi

b. ce planuri de viitor ai

d. necazurile tale
9. Visezi…
d. c? î?i ofer? un buchet imens de trandafiri ro?ii

b. c? î?i declar? iubire ve?nic? ?i absolut?

a. c? î?i deschide inima în fa?a ta

c. c? î?i spune cât de mult te pre?uie?te ?i te admir?
10. Cel mai des te întrebi…
a. cum o s? fie peste câteva luni?

d. cum s? renun?i la tabieturile tale de dragul lui?

b. o fie a?a bun cum pare?

c. oare declara?iile lui sunt reale?
Rezultate:

Majoritatea A – E?ti îndr?gostit? lulea. E ok, n-ai luat-o razna. E bine s? tr?ie?ti cu pasiune.
Majoritatea B – Da sau ba? Înc? mai ai unele dubii. Îi g?se?ti nod în papur? ?i e?ti prea precaut?. Ai grij?, po?i pierde multe.
Majoritatea C – Nu ai timp de iubire. Dac? te închizi într-un turn, nimeni nu va putea ajunge la tine. Nu te mai înteba de ce, tu te-ai coco?at acolo sus.
Majoritatea D – Nu e dragoste. Nu cumva inima ta bate pentru altcineva? Ar fi bine s? te l?mure?ti cu b?rbatul de lâng? tine.

(Visited 45 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments