Grădiniţă de stat sau particulară?

  Vârsta la care va merge copilul la grădiniţă este o problemă cu care se confruntă fiecare familie cu copil mic.
  Unii părinţi, care nu doresc ca micuţul să crească răsfăţat de bunici sau să beneficieze de serviciile unei bone, îşi pun întrebarea: grădiniţă de stat sau particulară?

  Vom vedea în continuare ce susţin psihologii despre avantajele şi dezavantajele fiecăreia.

 

Vârsta la care va merge copilul la gr?dini?? este o problem? cu care se confrunt? fiecare familie cu copil mic.

  Unii p?rin?i, care nu doresc ca micu?ul s? creasc? r?sf??at de bunici sau s? beneficieze de serviciile unei bone, î?i pun întrebarea: gr?dini?? de stat sau particular??

  Vom vedea în continuare ce sus?in psihologii despre avantajele ?i dezavantajele fiec?reia.

    Costurile mici sunt principalele avantaje ale gr?dini?elor de stat

   Printre avantajele oferite de gr?dini?a de stat, se num?r? rigurozitatea ?i seriozitatea procesului educa?ional. Gr?dini?a de stat ofer? oportunit??i de parteneriat comunitate – p?rin?i – ?coal?, respectarea particularit??ilor de vârst?, grupe de copii omogene.
  În institu?iile de înv???mânt de stat, atât cadrele didactice cât ?i profesorii de op?ionale sus?in înainte de începerea anului ?colar, un examen de titularizare, în vederea ocup?rii postului vacant. Educatoarele suplinitoare pe post dau acest
examen în fiecare an, pân? la ob?inerea titulaturii.
  Cursurile nu se pl?tesc cu excep?ia activit??ilor extracurriculare ?i op?ionalele la care copilul particip?: dans, englez?, calculator, excursii etc. Se asigur? asisten?? medical? permanent?. Dezavantaje oferite de gr?dini?a de stat: grupe formate dintr-un num?r mare de copii, resurse educa?ionale reduse, etape de înscriere dificile.

   Avantajele oferite de gr?dini?a particular?

  Majoritatea gr?dini?elor particulare au grupa cu copii antepre?colari (0/1-3 ani). Aici copilul nu trebuie s? îndeplineasc? condi?ii minime de dezvoltare motorie, a vocabularului sau gradul de independen??.
  În cazul gr?dini?elor particulare se poate vorbi de avantaje precum: predarea într-o limb? str?in? ?i op?ionale diversificate, resurse ?i dot?ri la standarde europene, grupe de copii cu num?r mic, program prelungit, ?i pe timpul verii.
  De obicei în gr?dini?a particular? exist? regula ca minim 30 de minute copiii s? ias? în aer liber.
  Marele dezavantaj al gr?dini?elor particulare îl reprezint? taxele ?colare mari, dar mai pot exista ?i inconveniente precum: personal f?r? experien?? ?i/sau necalificat, op?iunea de catering, ?i un aspect foarte important – dac? gr?dini?a particular? este autorizat?.

(Visited 57 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107