Oricine face sport de performan?? sau nu, la un moment dat se confrunt? cu leziuni sau mici accident?ri. În leziunile ?i accidentele articulare, masajul este unul din principalele mijloace pentru men?inerea unei mobilit??i func?ionale ?i a unei stabilit??i ferme a articula?iilor.
  Masajul este înso?it ?i înso?e?te gimnastica articular?, ca mijloace de baz? ale tratamentului func?ional.
  În perioada de imobilizare articular? se aplic? masaj pe segmentele învecinate pentru p?strarea unei bune circula?ii în articula?ia bolnav?.

  În cazul accidentelor articulare se produc rupturi ?i leziuni ?i ale elementelor articulare, determinând apari?ia unor edeme, inflama?ii, rev?rs?ri de sânge ?i lichid sinovial, care sunt înl?turate prin reabsorb?ie ?i cu ajutorul masajului.

   Procedee de masaj

  În caz de leziuni sportive, procedeele de baz? ale masajului sunt netezirea, fric?iunea, fr?mântatul, mi?c?rile pasive ?i activ-pasive. În cazul netezirii se folosesc urm?toarele procedee: netezirea cu o mân?, netezirea alternativ? cu ambele mâini, netezirea concentric?, cu ambele mâini, netezirea cu pulpele degetelor.

  O leziune articular? des întâlnit? la nivelul membrului inferior este entorsa. Prin entorse se în?elege totalitatea leziunilor articulare, provocate de dep??iri for?ate ale limitelor normale de mi?care ale articula?iei. În caz de entorse, aceste mi?c?ri nu duc la deplasarea complet? a suprafe?elor articulare, ca la luxa?ii. Totu?i, aceste întinderi sunt considerate ca un început de luxa?ie.
  Încaz de entorse ale gleznei se observ? leziuni complicate care nu se limiteaz? doar la articula?ia respectiv?, ci cuprind o parte mai mare a aparatului ligamentar al piciorului.

   Cauza entorselor

  La sportivi, entorsele provin din cauza sl?birii aparatului ligamentar din articula?ii ?i din cauza pierderii tonusului muscular, care constituie un aparat viu-act, care men?ine articula?iile într-o pozi?ie corect?. Entorsele u?oare ?i mijlocii trec f?r? s? lase urm?ri.
  În entorsele grave îns?, durerile, mobilitatea redus? în articula?ie ?i atrofia mu?chilor membrului accidentat, persist? timp îndelungat.
  În masajul oric?rei articula?ii trebuie s? concentr?m aten?ia asupra mas?rii tecilor tendoanelor ?i a cutelor capsulei articulare, pentru a strivi p?r?ile compacte ale extravazatelor ?i exudatelor ?i, elimândule s? le îndrept?m pe traiectul c?ilor limfatice.
  Adeseori, pentru a ob?ine efectul dorit, nu e nevoie s? mas?m chiar regiunea infiltrat? sau tumefiat?, ci este suficient s? mas?m por?iunile situate dincolo de limitele acestei regiuni.

(Visited 38 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments