Divorțul părinților privit de copii

divort1Divorțul părinților are un efect profund asupra vieții copiilor. Uneori poate fi chiar devastator.

Acest efect poate fi atenuat, și asta depinde de modul în care părinții fac față situației. Ca părinte, poți influența modul în care un copil poate percepe această situație stresantă din viața lui.  Cum spunea un mare psiholog, Alfred Adler, ce facem cu ceea ce ni se întâmplă este mult mai important decât ce ni se întâmplă în sine. Adică este mult mai importantă interpretarea pe care o dăm evenimentelor. De aceea este important ca părinții să privească ca prioritate starea de bine a copilului lor.

divort1

divort1

Divor?ul p?rin?ilor are un efect profund asupra vie?ii copiilor. Uneori poate fi chiar devastator.

Acest efect poate fi atenuat, ?i asta depinde de modul în care p?rin?ii fac fa?? situa?iei. Ca p?rinte, po?i influen?a modul în care un copil poate percepe aceast? situa?ie stresant? din via?a lui.  Cum spunea un mare psiholog, Alfred Adler, ce facem cu ceea ce ni se întâmpl? este mult mai important decât ce ni se întâmpl? în sine. Adic? este mult mai important? interpretarea pe care o d?m evenimentelor. De aceea este important ca p?rin?ii s? priveasc? ca prioritate starea de bine a copilului lor.

În ce m?sur? sunt afecta?i copiii?
    Divor?ul poate cauza  probleme emo?ionale, de la suferin??, triste?e, izolare pân? la  frica de singur?tate, frustrare. Nu conteaz? ce vârst? are copilul, el  va suferi din cauza separ?rii. Copiii tr?iesc în team? ?i suferin?? adânc?, deoarece nu prea în?eleg ce se întâmpl?, uneori cred c? ei sunt vinova?i de divor?ul p?rin?ilor, simt presiunea ?i schimb?rile radicale din familie. Reac?iile copiilor pot s? ia mai multe forme, depinde cum tr?ie?te copilul impactul divor?ului.
divort2Comportamentul copilului dup? divor?.
În mod obi?nuit copiii reac?ioneaz? la divor?ul p?rin?ilor cu semne de durere, sau prin diverse simptome. Copiii între 3 ?i 5 ani pot manifesta reac?ii ca ata?ament intensificat, spaim?, regresie (de ex: începe s?-?i sug? degetele, apare enurezisul nocturn), teama de separare (de ex: copilul nu vrea s? r?mân? la bunici, la gr?dini??, plânge, pot ap?rea durerile de cap, de stomac, poate ap?rea insomnia). Uneori sentimentele de durere sunt atât de intense încât copilul nu se mai poate concentra s? fac? nimic, s? doarm?, s? m?nânce. Dac? aceste simptome devin permanente, atunci este indicat ca p?rin?ii s? apeleze la ajutorul unor speciali?ti (medic ?i psiholog). Mul?i copii nu doresc ca p?rin?ii lor s? divor?eze. Al?ii pot avea sentimente amestecate în leg?tur? cu divor?ul, mai ales dac? ?tiu c? p?rin?ii nu mai erau ferici?i împreun?. Al?i copii se pot sim?i u?ura?i când p?rin?ii lor divor?eaz?, mai ales dac? între p?rin?ii lor au avut loc multe certuri pe parcursul c?s?toriei.
Ce pot s? fac? p?rin?ii ?
    Este bine s? se ?tie c? pentru copil, este mult mai bine s? tr?iasc? într-o familie monoparental? în care s? existe o atmosfer? de calm, lini?te, în?elegere decât într-o familie cu doi p?rin?i ?i multe conflicte ?i st?ri de tensiune. Ei simt tensiunea dintre p?rin?i. Este mult mai bine, în cazul în care p?rin?ii nu ajung la în?elegere, s? se despart?. Un copil de 3-4 ani nu percepe ce înseamn? cuvântul « divor? » ?i cu atât mai mult motivele pentru care p?rin?ii s-au separat. Pe m?sur? ce cre?te îns? trebuie s?-i  fie explicat ce se întâmpl?, motivele neîn?elegerilor dintre p?rin?i. Este important s? i se spun? adev?rul. Pentru aceasta, în cazul copiilor mici se pot utiliza pove?tile terapeutice. De asemenea este important pentru copii s? în?eleag? c? p?rin?ii lor divor?eaz? unul de altul ?i nu divor?eaz? de copiii lor. Este foarte important ca p?rin?ii s? ?tie c? atâta timp cât trateaz? copilul cu respect, egalitate ?i sunt sinceri ?i deschi?i fa?? de el, mare parte din aceste reac?ii pe care copilul le are în urma divor?ului p?rin?ilor pot s? fie atenuate.

(Visited 63 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107