Dezvoltarea psihosocială și emoțională la adolescenți

adolescenti-pubertateAdolescenții se caracterizează printr-o emotivitate exagerată neprevăzută și labilă.

Trăiesc cu entuziasm prezentul  și imediat pot deveni posomorâți  și deprimați. Evenimente minore pentru părinți pot fi interpretate  și trăite drept crize majore de către adolescenți. Adesea își pierd controlul în răbufniri emoționale, care, de fapt, eliberează anxietatea acumulată. Apoi se simt vinovați, se tem că își vor mai pierde controlul  și se retrag pentru a-și reevalua comportamentul.

adolescenti-pubertate

adolescenti-pubertate

Adolescen?ii se caracterizeaz? printr-o emotivitate exagerat? neprev?zut? ?i labil?.

Tr?iesc cu entuziasm prezentul  ?i imediat pot deveni posomorâ?i  ?i deprima?i. Evenimente minore pentru p?rin?i pot fi interpretate  ?i tr?ite drept crize majore de c?tre adolescen?i. Adesea î?i pierd controlul în r?bufniri emo?ionale, care, de fapt, elibereaz? anxietatea acumulat?. Apoi se simt vinova?i, se tem c? î?i vor mai pierde controlul  ?i se retrag pentru a-?i reevalua comportamentul.

     Doresc  ?i pl?nuiesc s?-?i men?in?, pe viitor, autocontrolul. Viseaz? profund în timpul zilei ?i nu aud când al?ii le vorbesc. Comportamentul instabil, dominat de emo?ii, nu trebuie ridiculizat. Este bine ca p?rin?ii s? asigure adolescen?ilor spa?iu ?i timp pentru a fi singuri, s? le accepte sentimentele,pornirile, inconsecven?ele  ?i s? evite s?-i critice imediat. Când î?i recap?t? controlul, e bine s? fie încuraja?i.
     În adolescen?? are loc preg?tirea pentru via?a de adult. Leg?turile cu p?rin?ii stabilite în copil?rie sunt reduse drastic. Atât p?rin?ii cât  ?i adolescen?ii devin stresa?i. În general atitudinea adolescen?ilor oscileaz? între contestarea total? a autorit??ii p?rin?ilor  ?i nevoia de a fi trata?i uneori tot ca ni?te copii. În general p?rin?ii doresc ca ai lor copii s? nu duc? lipsurile tr?ite de ei, s? ocupe un loc în societate su-perior celui de?inut de ei  ?i s? nu repete gre?elile lor. În general exist? conflicte între genera?ii legate de diverse aspecte-orele de studiu, ora de culcare, îmbr?c?mintea, vizionarea televizorului, grupul de prieteni, fardurile, banii de buzunar, frecventarea discotecilor etc.
    Adolescen?ii testeaz? constant limitele impuse de p?rin?i, l?sând impresia uneori c? nu au limite. Situa?ia de fapt este îns? invers?- doresc ?i au nevoie de limite ca o expresie a iubirii  ?i a grijii p?rinte. P?rin?ii care nu fixeaz? limite fac adolescen?a mai grea. O disciplin? consistent? ?i consecvent? îi face s? se simt? în siguran??. În ceea ce prive?te privilegiile acordate, p?rin?ii doresc s? fie câ?tigate printr-un comportament responsabil. Comportamentul adolescen?ilor oscileaz? între cel al adultului ?i cel al unui copil mic, ?i, de aceea, pentru p?rin?i este greu s? decid? cât de mare responsabilitate s? le acorde.
    A?tept?rile p?rin?ilor sunt adesea mai mari decât pot realiza, determinând nefericire  ?i frustrare pentru toat? lumea. În adolescen?a târzie, rela?ia p?rinte-adolescent se îmbun?t??e?te  ?i cre?te încrederea reciproc?. Pân? în acest moment, p?rin?ii este bine s? încerce s? fie calmi, cu tact, p?strând un dialog permanent chiar ?i atunci când survin unele ‘furtuni’. Se pot surprinde patru modalit??i prin care adolescen?ii î?i dobândesc emanciparea fa?? de p?rin?i-
– adolescen?ii pot pleca brusc de acas?  ?i sunt rev?zu?i ca adul?i (situa?ii rare)
– adolescentul evolueaz? treptat de la copilul dependent c?tre adultul independent f?r? a p?r?si casa p?rin?ilor. În aceste situa?ii lupta pentru separare adesea se complic?  ?i se extinde.
– adolescentul pleac? de acas? pentru a fi independent, apoi simte nevoia se descurce independent în afara casei p?rinte?ti.
– adolescentul dore?te s? plece din familie. Amenin??  ?i piseaz? pe aceast? tem? dar nu este în stare s? o fac?. Comportarea sa devine inacceptabil? ?i for?eaz? familia s?-i ordone s?-?i fac? bagajul ?i s? plece.

(Visited 30 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107