dragoste-adevarataPoate ar fi mai nimerit s? mergem pe partea calitativ? ?i mai pu?in pe cea cantitativ?.
Îns? întrebarea mai clar? ar fi ‘dac? ne putem îndr?gosti de mai multe ori’. Dac? e s? o lu?m din punct de vedere cantitativ, nimeni nu poate s? dea un r?spuns  sigur.  Unii vorbesc c? te po?i îndr?gosti de cel mult dou? -trei ori în via??, al?ii exclud c? ar exista un num?r strict de situa?ii în care cineva  se poate îndr?gosti.

   Am putea s? ne întâlnim iubirea, ?i s? nu ?tim c? o avem în fa??, pentru c? nu suntem pe aceea?i lungime de und? cu persoana re-spectiv?. A putea s? te îndr?goste?ti este o capacitate de care nu toat? lumea se poate bucura în via??. Ea î?i are premisele de formare în copil?rie, spun speciali?tii. De asemenea, este puternic conectat? cu capacitatea noastr? de ata?ament fa?? de alte persoane. Prima persoan? important? de care ne ata??m este mama, iar ata?amentul este un proces lung,dificil ?i complex. Dac? rela?ia cu aceasta sau cu orice substitut matern, din anumite motive, nu se instaleaz? cum trebuie, capacitatea de ata?are de alte persoane, scade vertiginos, mergând pân? la patologic. Aceast? prim? leg?tur? dintre copil ?i p?rinte permite realizarea ulterioar?  a  oric?ror  leg?turi  de ata?ament cu alte persoane. A te îndr?gosti presupune s? po?i dep??i iubirea narcisic? ?i s? te po?i l?sa condus de alte motiva?ii, impulsuri în rela?ie cu al?ii. Îndr?gostirea este un proces complex, în care intervin factori psihologici, dar ?i factori biologici importan?i (activitatea diver?ilor analizatori, activismul hormonal, activitatea cardiac? etc.).
    Psihologic, în mecanismul de îndr?gostire sunt angrenate diverse fa?ete ale personalit??ii: presupune atrac?ie, curiozitate, idealizare, confruntare,  seduc?ie,  gândire  magic?. Atunci când ne îndr?gostim g?sim în cel?lalt acel ‘ceva’ care ne place ?i care ne face s? vibr?m într-un  anumit  fel.  Când  suntem îndr?gosti?i suntem mai puternici pentru c? ne cresc stima de sine, încrederea, iar împlinirea sufleteasc? este mare ?i mai slabi pentru c? suntem vulnerabili ?i sensibili.

(Visited 38 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Tags: