Copilul simte nevoia de încurajare când se mută de acasă

   Dacă în numărul trecut al Suplimentului “Sănătate&Frumusețe” psihologul Călin Secan nota anumite aspecte legate de viața de cuplu a părinților ai căror copii părăsesc căminul familial pentru a merge la școală sau a se căsători, în cele ce urmează specialistul ne propune să aflăm ce simt tinerii când merg deacasă, când se mută departe de părinții lor.

   Dac? în num?rul trecut al Suplimentului “S?n?tate&Frumuse?e” psihologul C?lin Secan nota anumite aspecte legate de via?a de cuplu a p?rin?ilor ai c?ror copii p?r?sesc c?minul familial pentru a merge la ?coal? sau a se c?s?tori, în cele ce urmeaz? specialistul ne propune s? afl?m ce simt tinerii când merg deacas?, când se mut? departe de p?rin?ii lor.

 În general, tinerii adul?i se simt perfect capabili s? se descurce singuri

Potrivit psihologului C?lin Secan, “una dintre principalele preocup?ri ale p?rin?ilor vizeaz? capacitatea copilului lor de a se descurca singur ?i de a-?i lua via?a în mâini. Desigur c? aceast? nelini?te genereaz? foarte multe întreb?ri de genul: va ?ti acesta s? î?i achite masa, s? ?i-o preg?teasc?, î?i va putea c?lca singur hainele, va putea achita facturile? În general, tinerii adul?i se simt perfect capabili s? se descurce singuri ?i sunt ferici?i c? au în sfâr?it un loc al lor, sunt mândri de asta ?i
entuziasma?i la gândul noii modalit??i de a tr?i.

Îndoieli, temeri ?i nelini?ti

Adesea ei nici nu î?i imagineaz? ce înseamn? de fapt s? se ocupe de preg?tirea mesei, de propria lor lenjerie, chiar dac? au avut unele responsabilit??i acas?, la p?rin?i. De cele mai multe ori reu?esc s? se descurce. Asta nu înseamn? c? nu au îndoieli, temeri ?i nelini?ti. Pot chiar s? fie tri?ti fiindc? au plecat din c?minul p?rintesc ?i sunt singuri. Îns?, totul se ghideaz? în generaldup? principalul lor sentiment, acela de mândrie.

O desprindere fireasc?

În ciuda nelini?tilor ?i a preocup? rilor p?rin?ilor, e bine ca ace?tia s? le insufle tinerilor sentimentul de siguran??. Atât copilul, cât ?i p?rin?ii s?i, încearc? un amestec de sentimente, mai cu seam? în situa?ia în care respectivul este primul copil ce p?r?se?te domiciliul familial. Pe de alt? parte, l?sa?i mereu u?a deschis? pentru c? tân?rul trebuie s? ?tie c? e mereu binevenit acas? oricând.
Uneori p?rin?ii pot avea impresia, fals? de altfel, c? acesta a plecat fiindc? “nu îl mai iube?te”. E necesar s? con?tientizeze c? e un moment firesc al vie?ii plecarea sau desprinderea de familie. Fiecare copil cre?te. Nu îl culpabiliza?i pentru c? pleac?,
are ?i el incertitudinile sale cu privire la plecare ?i simte nevoia de sus?inere ?i încurajare. Un alt aspect foarte important este din punct de vedere financiar. Copilul are nevoie de ajutor material cel pu?in la început, dar nu trebuie s? ajung? s? se
considere dependent de p?rin?i. Ajutorul nu trebuie transformat într-un mijloc de control, de manipulare sau de a-i înfrâna progresulc?tre independen?a sa”, încheie psihologul C?lin Secan. 

 

 

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107