Comunicarea dintre părinți și adolescenți

   Fundamentul vieții de familie îl constituie relațiile afectuoase.
  Atunci când într-o familie există emoții pozitive, adolescenții au parte de o dezvoltare sănătoasă. Nu este însă ușor să fii părinte.

  Sarcina ta ca părinte este să te asiguri că adolescentul tău va ajunge un adult inteligent pe plan emoțional, să-l ajuți atunci când apar problemele și să îl însoțești pe această porțiune de drum, destul de dificilă, dintre copilărie și maturitate.

   Fundamentul vie?ii de familie îl constituie rela?iile afectuoase.
  Atunci când într-o familie exist? emo?ii pozitive, adolescen?ii au parte de o dezvoltare s?n?toas?. Nu este îns? u?or s? fii p?rinte.

  Sarcina ta ca p?rinte este s? te asiguri c? adolescentul t?u va ajunge un adult inteligent pe plan emo?ional, s?-l aju?i atunci când apar problemele ?i s? îl înso?e?ti pe aceast? por?iune de drum, destul de dificil?, dintre copil?rie ?i maturitate.

  Ca p?rinte nu percepi dificult??ile pe care adolescentul le întâmpin? ca fiind foarte mari ?i exist? tendin?a s? le tratezi cu u?urin?? adresându-i multe repro?uri, neîn?elegând de ce pentru el sunt atât de mari aceste probleme.
  Majoritatea p?rin?ilor uit? îns? c? ei privesc problemele din adolescen?? având experien?a vârstei adulte.

   R?mâi calm ?i gânde?te pozitiv

  Asupra adolescen?ilor se exercit? în zilele noastre mai multe influen?e ?i tenta?ii. Majoritatea se afl? sub influen?a colegilor, a internetului ?i a altor mijloace de informare pe care, ca p?rinte, nu le po?i filtra.
  În acest proces care este adolescen?a copiii trec în mare vitez?. Nu este u?or s? exerci?i ca p?rinte o influen?? asupra copilului ajuns la vârsta adolescen?ei dac? nu ai deja o rela?ie foarte apropiat? cu el. Este nevoie din partea ta de iubire, deschidere ?i stabilirea unor limite foarte clare.
  Acestea nu se refer? la restric?ii sau pedepse, cât mai ales la aten?ie, orientare ?i stabilirea unor grani?e.
  Pentru a-?i înso?i copilul pe drumul dificil pe care îl are de parcurs ?i a deveni adult, a da dovad? de inteligen?? emo?ional? înseamn?: s? devii con?tient de sentimentele tale ?i ale celor din jurul t?u; s? te implici ?i s? încerci s? în?elegi punctele de vedere ale celorlal?i; s? r?mâi calm, s? gânde?ti pozitiv, s? î?i stabile?ti obiective ?i s? urm?re?ti atingerea lor.

   Adolescentul are nevoie de dragoste, aten?ie ?i în?elegere

  Iubirea ?i aten?ia, întotdeauna reprezint? o cale de a comunica adolescentului grija pe care i-o por?i.
  De?i nu ar recunoa?te acest lucru, libertatea îl sperie. El se simte în nesiguran?? din cauza alegerilor pe care este nevoit s? le fac?: „Ce note sunt în stare s? iau?“; „Ar trebui s? beau cu prietenii mei?“; „Sunt preg?tit pentru via?a sexual??“.
  Via?a adolescentului de azi este plin? de paradoxuri. Pentru a-l ajuta, ca p?rinte va trebui s? în?elegi care sunt nevoile, idealurile, preocup?rile lui ?i mai ales trebuie s? ?ii cont de faptul c? acest copil devenit adolescent î?i caut? identitatea.
  G?sirea unei identit??i pozitive ?i constructive este cea mai important? responsabilitate a adolescen?ei.
  Ca s? î?i poat? forma o identitate pozitiv?, adolescentul trebuie ajutat s? g?seasc? singur r?spunsuri ?i oportunit??i. Drumul c?tre o identitate pozitiv? este consolidat de încredere. Atunci când un adolescent cre?te într-un mediu stabil ?i s?n?tos, tocmai acest echilibru pe plan emo?ional îi alimenteaz? capacitatea de a oferi ceva, rezultatul fiind c? noi to?i, ca societate, avem de câ?tigat.

   Academia P?rin?ilor î?i vine în ajutor

  Toate aceste lucruri ?i despre felul în care s? î?i accep?i adolescentul a?a cum este ?i s?-l încurajezi ai acum ocazia s? înve?i la Academia P?rin?ilor: un loc în care p?rin?ii au ocazia s? exerseze metode ?i strategii de îmbun?t??ire a rela?iilor cu
copiii lor.

(Visited 25 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.