Comunicarea cu nou născutul

comunicare1Vă mai amintiți primul țipăt al copilului dumneavoastră? Încă de la naștere, bebelușul începe să comunice. La început, țipetele micuțului vă par a fi într-o limbă străină.

Dar, mai curând decât ați fi crezut, veți învăța să-l înțelegeți și astfel, îi veți putea oferi ceea ce își dorește.  Pe de altă parte, și dumneavoastră veți proceda la fel: imediat după naștere, începeți să îl familiarizați, treptat, pe bebeluș cu modalitățile de comunicare: atingere, alint, mângâiere, îmbrățișare și zâmbet.

comunicare1

comunicare1

V? mai aminti?i primul ?ip?t al copilului dumneavoastr?? Înc? de la na?tere, bebelu?ul începe s? comunice. La început, ?ipetele micu?ului v? par a fi într-o limb? str?in?.

Dar, mai curând decât a?i fi crezut, ve?i înv??a s?-l în?elege?i ?i astfel, îi ve?i putea oferi ceea ce î?i dore?te.  Pe de alt? parte, ?i dumneavoastr? ve?i proceda la fel: imediat dup? na?tere, începe?i s? îl familiariza?i, treptat, pe bebelu? cu modalit??ile de comunicare: atingere, alint, mângâiere, îmbr??i?are ?i zâmbet.

Cu timpul, amândoi ve?i înv??a s? în?elege?i semnifica?ia limbajului celuilalt ?i între voi se va stabili o leg?tur? indestructibil?.

comunicare2Acorda?i-i cât mai mult? aten?ie
    Dup? na?tere, îndat? ce ve?i putea ?ine bebelu?ul în bra?e, începe?i deja s? comunica?i cu el, prin faptul c? schimba?i primele priviri, sunete ?i atingeri. Micu?ul se familiarizeaz? cu lumea înconjur?toare, prin intermediul sim?urilor. Pe m?sur? ce zilele trec, bebelu?ul se obi?nuie?te tot mai mult s? v? ?tie în preajm? ?i se va concentra treptat pe chipul dumneavoastr?. Cele mai importante sunt auzul ?i sim?ul tactil. Cel mic va fi curios în leg?tur? cu orice sunet pe care îl aude, dar nimic nu-i va capta aten?ia atât de mult ca vocea uman?. De aceea, vorbi?i-i cât mai mult, ori de câte ori ave?i ocazia. Chiar dac? nu în?elege tot ceea ce îi spune?i, vocea dumneavoastr? calm? ?i sigur?, cu inflexiuni de alint, îl va face s? se simt? în siguran??.
    Comunicarea cu bebelu?ul reprezint?, în esen??, r?spunsul cât mai prompt la dorin?ele ?i nevoile lui. De aceea, fi?i lâng? el de fiecare dat? când plânge – sau mai ales, în primele luni de via?? – chiar dac? acest lucru se întâmpl? adesea în timpul nop?ii. R?spunsul prompt îi va da de în?eles c? este important pentru dumneavoastr? – un aspect esen?ial pentru dezvoltarea emo?ional? optim? în viitor. Probabil vor fi ?i momente când, cu toate c? a?i r?spuns tuturor dorin?elor ?i nevoilor sale, bebelu?ul plânge în continuare. Nu dispera?i -poate c? este pur ?i simplu stresat, are colici sau efectiv are prea mult? energie ?i are nevoie de o por?ie de plâns pentru a se desc?rca. Mul?i copii au intervale de agita?ie, mai ales în timpul nop?ii sau diminea?a devreme. Acest lucru se poate dovedi foarte sup?r?tor câteodat?, dar vestea bun? este c? situa?ia nu va dura mult timp. Majoritatea copiilor dep??esc acest moment în jurul vârstei de trei luni.

comunicare3Cum este bine s? v? comporta?i?
    Exist? câteva metode prin care pute?i încerca s? îl calma?i. Unii bebelu?i se lini?tesc atunci când sunt leg?na?i sau pur ?i simplu plimba?i prin camer?, în timp ce al?ii reac?ioneaz? favorabil dac? ascult? o muzic? lini?titoare. S-ar putea s? dureze ceva timp pân? când v? ve?i edifica la ce stimul r?spunde cel mai bine micu?ul. În ceea ce prive?te comunicarea cu bebelu?ul, iat? câteva sugestii:
– Stabili?i contactul vizual înainte de a vorbi (copilul caut? contactul vizual deseori) ?i  men?ine?i acest contact în timp ce vorbi?i.
– Vorbi?i simplu, clar, de la o distan?? mic?.
– Atinge?i, mângâia?i copilul în timp ce îi vorbi?i. Dac? este necesar,întoarce?i capul copilului c?tre dumneavoastr?.
– Varia?i tonul vocii ?i câteodat? cânta?i (nu uita?i c? micu?ul v? urm?re?te).
– Zâmbi?i cât mai mult în timp ce îi vorbi?i.
– R?spunde?i copilului la aten?ia ?i zâmbetul lui, acordându-i aten?ie ?i zâmbindu-i.
– R?spunde?i la zgomotele ?i vocaliz?rile lui prin imitarea acestora.
– Introduce?i zgomote noi ?i vocaliz?ri noi. Copilul le va imita. Repeta?i-le pe cele pe care le folose?te mai frecvent.

(Visited 38 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107