Cele mai frecvente probleme ale adolescenței

adolescenti-1Dacă este să spunem lucrurilor pe nume, nu pretinde nimeni că a fi părintele unui adolescent ar fi ceva ușor sau lipsit de provocări.

Cu toate acestea însă, când vă gândiți la propriul dvs. copil vă vine greu să credeți că veți întâmpina și dvs. problemele desprecare ați tot auzit că apar la această vârstă. Adevărul este că nimeni nu poate oferi garanții. Adolescența reprezintă una dintre cele mai provocatoare, intense, și, în același timp decisive perioade ale vieții oricărei persoane. Schimbările se succed în ritm alert și pe toate planurile, iar mai târziu, când vă veți gândi la acest lucru, veți avea sentimentul că totul a trecut ca prin vis… Dar până atunci mai este multă vreme.Până una-alta, este esențial să vă mobilizați și să vă familiarizați cu unele dintre cele mai răspândite tipuri de comportament întâlnite la adolescenți.

adolescenti-1

adolescenti-1

Dac? este s? spunem lucrurilor pe nume, nu pretinde nimeni c? a ? p?rintele unui adolescent ar ? ceva u?or sau lipsit de provoc?ri.

Cu toate acestea îns?, când v? gândi?i la propriul dvs. copil v? vine greu s? crede?i c? ve?i întâmpina ?i dvs. problemele desprecare a?i tot auzit c? apar la aceast? vârst?. Adev?rul este c? nimeni nu poate oferi garan?ii. Adolescen?a reprezint? una dintre cele mai provocatoare, intense, ?i, în acela?i timp decisive perioade ale vie?ii oric?rei persoane. Schimb?rile se succed în ritm alert ?i pe toate planurile, iar mai târziu, când v? ve?i gândi la acest lucru, ve?i avea sentimentul c? totul a trecut ca prin vis… Dar pân? atunci mai este mult? vreme.Pân? una-alta, este esen?ial s? v? mobiliza?i ?i s? v? familiariza?i cu unele dintre cele mai r?spândite tipuri de comportament întâlnite la adolescen?i.

adolescenti-2Adolescentul pare s? v? urasc?.

Pentru mul?i p?rin?i, situa?ia se poate dovedi chiar ?ocant?. Copilul care pân? mai ieri v? invita s? v? juca?i împreun? ?i v? a?tepta s?-l înveseli?i ?i s?-l s?ruta?i în ?ecare sear?, dintr-o dat? pare s? nu mai doreasc? deloc s? ?e în preajma dumneavoastr?. Nimic din ceea ce spune?i sau face?i nu-i mai este pe plac ?i nu face nici un efort pentru a ascunde acest lucru. Oricât de greu v-ar ?, este bine s? în?elege?i c? totul face parte dintr-un proces ?resc.  Adolescentul se a?? în plin proces de con?tientizare a propriei identit??i ?i caut? preponderent compania prietenilor, nu a familiei. Dac? insista?i, nu ve?i reu?i decât s?-l enerva?i ?i s?-l determina?i s? se închid? ?i mai mult în sine.
Nu mai este comunicativ ca alt? dat?. Este o ironie, dar numeroasele mijloace moderne de comunicare (internet, telefoane mobile) îi fac pe adolescen?i s? devin? mai pu?in comunicativi, cel pu?in fa?? de persoanele al?turi de care locuiesc. Se izoleaz? în lumea lor, î?i pun c??tile ?i nu-i mai desprinde?i de acolo câteva ore bune. Inutil de precizat c? a încerca s? le interzice?i acest lucru este o gre?eal? ?i, oricum, nu va da rezultatele scontate. Adolescen?ii trebuie s? comunice în stilul speci?c vârstei ?i perioadei în care tr?iesc. Nu v? plac prietenii s?i. „Pe vremea mea, era altfel…”, v? spune?i în gând, cl?tinând din cap la vederea celor din anturajul copilului. Prea g?l?gio?i, prea emancipa?i, parc? prea neconven?ionali. Ar ? bine s? v? ab?ine?i sau s? interveni?i? Este bine îns? s? nu da?i dovad? de super?cialitate ?i s? nu judeca?i dup? aparen?e. Un adolescent poate avea haine ciudate, cercei în sprâncene ?i totu?i s? ?e un copil bun. Nu v? gr?bi?i, deci, s? emite?i sentin?e, adolescen?ii sunt foarte sensibili ?i a le judeca prietenii este, de multe ori, echivalent cu a-i judeca pe ei în?i?i.

(Visited 48 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107