Aspecte de care e bine să țineți cont la alegerea liceului

alegere-liceu1Alegerea liceului este primul pas în procesul de maturizare, prima alegere de importanță majoră pe care îl face un tânăr pe drumul vieții.
   În ultima vreme, acest pas parcă a început să mai piardă puțin din rolul său decisiv, prin care își lăsa amprenta asupra întregii vieți, dar totuși rămâne un punct determinant pentru alegera primei meserii cu care tânărul va porni pe calea vieții. La ora actuală o bună parte a tinerilor, după absolvirea celor 12 clase se înscriu la o facultate,totuși, curicula liceală poate oferi avantaje (sau dezavantaje) importante. 

alegere-liceu1

alegere-liceu1

Alegerea liceului este primul pas în procesul de maturizare, prima alegere de importan?? major? pe care îl face un tân?r pe drumul vie?ii.
   În ultima vreme, acest pas parc? a început s? mai piard? pu?in din rolul s?u decisiv, prin care î?i l?sa amprenta asupra întregii vie?i, dar totu?i r?mâne un punct determinant pentru alegera primei meserii cu care tân?rul va porni pe calea vie?ii. La ora actual? o bun? parte a tinerilor, dup? absolvirea celor 12 clase se înscriu la o facultate,totu?i, curicula liceal? poate oferi avantaje (sau dezavantaje) importante. 

   Un exemplu extrem de simplu este absolventul unui liceu tehnic, de profil mecanic?. Datorit? studierii în liceu a mai multor materii din domeniu va avea un avantaj însemnat dac? dore?te s? devin? inginer în construc?ii de  ma?ini ?i va urma o facultate de profil, sau poate fi extrem de dezavantajat dac? se înscrie apoi la medicin?, sau la o facultate de limbi str?ine. La ora actual? acest lucru nu mai e imposibil, orice absolvent  de liceu poate urma studii superioare la orice facultate, dar dac? nu dispune de anumite no?iuni de baz?, pe care le-ar fi putut dobândi prin programa ?colar? de la liceu, porne?te în înv???mântul superior cu un  mare handicap.

alegere-liceu2Evalua?i-v? corect propriile abilit??i
   De multe ori absolventul de gimnaziu este pus într-o situa?ie delicat?, nemai?tiind de cine s? asculte. Toat? lumea caut? s?-i ofere sfaturi,dar alegerea personal? trebuie pus? în fa?a tuturor. Este normal ca familia, profesorii ?i prietenii s?-l sf?tuiasc? cu privire la cursul cel mai potrivit, dar este important faptul c? alegerea final? s? fie luat? de c?tre candidat. Nu este u?or, dar principalul sfat este acela de a porni de la aspira?iile proprii, de la ceea ce vrea s? fac? tân?rul în via??, de a g?si cea mai potrivit? institu?ie de înv???mânt în acest scop, estimând cât mai corect ?i mai obiectiv ?ansele reale de a fi admis la acel liceu, precum ?i ?ansele de a g?si un loc de munc? dup? absolvire.
   Este important ca tân?rul s? poat? evalua cât mai corect propriile sale abilit??i. În acest sens, p?rin?ii, profesorii ?i prietenii trebuie s? îl ajute ?i, sub nicio form?,  s? nu-l oblige s? fac? o anumit? alegere. E bine s? participe ?i la o  consiliere de carier? sus?inut? de un psiholog de specialitate. Înainte de a aduce hot?rârea  final?, e bine  ca absolven?ii clasei a VIII-a s? stea de vorb? ?i cu colegii mai mari de la liceul pe care ar dori s?-l urmeze, informându-se totodat? ?i despre materiile studiate.
   Îns?, în actualele condi?ii economice trebuie s? avem în vedere ?i faptul c? cererea pe pia?a muncii se afl? în permanent? schimbare, deci ?ansele omului modern de a se pensiona cu prima sa meserie sunt minime. Alege?i-v? deci liceul, care, în perspectiva capacit??ilor personale, v? poate asigura cea mai mare flexibilitate.

(Visited 44 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107