Ajută-l pe micuţ să descopere frumuseţea joculu

  Încă din primele luni de viaţă, un copil trezeşte în mintea părinţilor săi o serie de întrebări legate de capacitatea de a face faţă cerinţelor micuţului, una dintre întrebări fiind abilitatea de a se juca.
  Jocul a fost întotdeauna considerat principala activitate cu rol în dezvoltarea şi educarea copilului, acesta are de asemenea şi o componentă instructivă şi conferă copilului echilibrul şi relaxarea necesară unei dezvoltări psihosomatice corespunză toare.

 

Înc? din primele luni de via??, un copil treze?te în mintea p?rin?ilor s?i o serie de întreb?ri legate de capacitatea de a face fa?? cerin?elor micu?ului, una dintre întreb?ri fiind abilitatea de a se juca.

  Jocul a fost întotdeauna considerat principala activitate cu rol în dezvoltarea ?i educarea copilului, acesta are de asemenea ?i o component? instructiv? ?i confer? copilului echilibrul ?i relaxarea necesar? unei dezvolt?ri psihosomatice corespunz? toare.

   Rolul jocului

  Psihologii spun c? jocul este extrem de important în cre?terea copilului ?i este o activitate elementar? a vie?ii acestuia chiar din primele zile de via??. Poate p?rea ciudat c? jocul are un rol atât de important în dezvoltarea normal? a copilului, îns? se ?tie c? acesta este crucial în dezvoltarea emo?ional?, social? ?i cognitiv? a acestuia.

  Jocul înt?re?te de asemenea leg?tura emo?ional? dintre copil ?i p?rin?i, face ca timpul petrecut împreun? cu acesta s? devin? mult mai pl?cut. Nu trebuie s? uit?m c?, cu cât copilul dumneavoastr? râde mai mult cu atât plânge mai pu?in.
  A?a cum “repeti?ia este mama înv???turii”, a?a ?i jocul implic? mult? r?bdare ?i perseveren??.
  Aten?ia copilului poate varia în func?ie de vârst?, de dispozi?ia de moment. De cele mai multe ori, copilul î?i focalizeaz? aten?ia ?i energia asupra unui anumit joc pentru aproximativ 20 de minute, îns? în anumite cazuri, este necesar? schimbarea
acestuia cu un altul la un interval de 5-10 minute.

   Diversifica?i jocurile

  Copilul mic are nevoie de o mare diversitate a activit??ilor pe care le desf??oar?, el se plictise?te destul de repede de un anumit joc sau de o anumit? juc?rie.

   Interesul copilului pentru un anumit joc, sau o anumit? juc?rie, este obiectivat printro atitudine pozitiv? (este extrem de atent ?i concentrat la ceea ce face, zâmbe?te, râde, pare bine dispus).
  Din contr?, dezinteresul copilului coincide cu o atitudine negativ?, dezagreabil? (plânge, devine agitat, plictisit).
  Nu trebuie s? uit?m c? la vârste mici copilul trece destul de u?or de la o stare emo?ional? la alta (instabilitatea emo?ional? este datorat? în mare parte insuficientei matur?ri a centrilor nervo?i, precum ?i personalit?? ii în formare).
  Plânsul copilului nu trebuie s? descurajeze mama, care trebuie s? g?seasc? de fiecare dat? solu?ia optim? pentru binedispunerea acestuia.
  Secretul const? în variabilitate ?i anume în schimbarea jocului, respectiv a juc?riei ori de câte ori este nevoie. Acestea difer? de la o vârst? la alta dar depind ?i de personalitatea ?i dispozi?ia de moment a copilului.

(Visited 34 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107