Absolvenți de facultate, încotro?

    absolventi-jobO nouă generație de absolvenți și-au terminat studiile și mai mult ca sigur vor dori să se angajeze, cel puțin o parte din ei.
   Terminarea studiilor universitare reprezintă un motiv de bu-curie și încheierea unui ciclu, însă euforia care însoțește aceste momente începe să piardă intensitate și face loc unui nou sentiment cu care se confruntă: îndoiala.

absolventi-job

    absolventi-job

O nou? genera?ie de absolven?i ?i-au terminat studiile ?i mai mult ca sigur vor dori s? se angajeze, cel pu?in o parte din ei.
   Terminarea studiilor universitare reprezint? un motiv de bu-curie ?i încheierea unui ciclu, îns? euforia care înso?e?te aceste momente începe s? piard? intensitate ?i face loc unui nou sentiment cu care se confrunt?: îndoiala.

F? primul pas în carier? – Pot fi conturate dou? tendin?e oarecum polare: continuarea studiilor, prin înscrierea la a doua facultate sau la programe de masterat ?i doctorat, sau c?utarea unui loc de munc? conform preg?tirii dobândite în cadrul facult??ii. Prima op?iune are rolul de a diminua într-o oarecare m?sur? teama de asumare a responsabilit??ii dobândirii unui nou statut social, acela de angajat ori acela de ?omer. Persoanele care aleg a doua variant? fac parte din categoria celor care au lucrat anterior în timpul facult??ii, ceea ce constituie un avantaj, dar ?i o piedic? în continuarea traseului propriei cariere. Deoarece în majoritatea cazurilor alegerea joburilor avute pe perioada studiilor s-a f?cut pornind de la criterii care nu au avut neap?rat un punct comun cu domeniul în care au acumulat experien?a de pân? atunci, se întâmpl? c? atunci când studen?ii se confrunt? cu necesitatea dobândirii unui prim loc de munc? stabil ace?tia s? prefere alegerea domeniului în care au acumulat experien?? de lucru ?i nu cel în care au dobândit cuno?tin?e pe parcursul facult??ii. Se poate evita tendin?a de amânare a momentului primului pas în carier?, sau ascunderea în spatele a?a-ziselor  joburi  de  tatonare,  a adev?ratelor motiva?ii ?i valori fa?? de primul loc de munc??
   Poate dac? încerc?m contactul cu lucrurile care ne fac cu adev?rat pl?cere am putea alege mai bine, iar op?iunile posibile nu ne vor mai deruta într-o asemenea manier? încât s? regret?m deciziile pe care le-am luat la un moment dat.

(Visited 56 times, 1 visits today)

TG Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home5/adifemeii/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107